Kallelse årsstämma 13 juni

Datum: Tid: 2017-06-13 19:00
Lokal: Främby Udde. Det bjuds på enklare förtäring. Anmäl eventuella allergier till styrelsen@lillakallviken1.se senast tisdagen den 30 maj.

Om du inte kan medverka på årsstämman så måste en fullmakt fyllas i och ges till Malin Nyström på Britta Hazelius väg 23 senast den 6 juni 2017. Fullmakten kan läggas i Malin Nyströms (ordförande) brevlåda, hus nr 23.
Vi uppskattar om alla lämnar in fullmakter – så rivs de för dem som medverkar. Detta görs eftersom beslut om en stadgeändring ska göras.

Kallelse till föreningsstämma [Nedladdningen kunde inte hittas]