Viktigt om fullmakt inför föreningsstämman

Eftersom beslut om nya stadgar ska tas är det viktigt att alla närvarar vid föreningsstämman, alternativt att ett ombud närvarar* – observera att fullmakter ska lämnas in senast 6 juni till Malin Nyström (ordförande), på Britta Hazelius Väg 23. Vi uppskattar om alla lämnar in fullmakter – så rivs de för dem som medverkar. Detta görs eftersom beslut om en stadgeändring ska göras.
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera
medlemmar har en bostadsrätt gemensamt, har de dock
tillsammans endast en röst.
 
*Utdrag ur nuvarande stadgar ”Bostadsrättshavare får utöva sin rösträtt genom befullmäktigat ombud som antingen ska vara medlem i föreningen, äkta make, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen. Ombud ska förete skriftlig, dagtecknad fullmakt.”