Förtydligande om garantiärenden och garantibesiktning

Sedan tidigare har styrelsen informerat om formuläret inför garantibesiktningen i vår, där ni ska fylla i brister och skavanker som ni noterat i era hus.

Efter kontakt med Myresjöhus vill vi förtydliga att om man upplever problem med vitvaror eller ventilationssystemet så ska man kontakta Magnus Albinsson direkt, så att de har möjlighet att göra ett garantiärende av det hela.