Underhållsgaranti för fjärrvärme

I dagarna har vi på gatan fått brev från Falu Energi och Vatten gällande underhållsgaranti för våra fjärrvärmeanläggningar. Vi omfattas ett litet tag till av motsvarande garanti tack vare att det är mindre än 2 år sedan våra anläggningar driftsattes.

Styrelsen uppmanar medlemmarna att avvakta med att teckna egna avtal för underhållsgaranti tills dess att vi haft möjlighet att diskutera att teckna ett övergripande avtal för föreningen.

Styrelsen återkommer med mer information i frågan.