Staket – dela med dig av dina idéer!

Styrelsen har fått förfrågan om staket i bakkant på gården eller som avskiljare mellan gårdarna. Styrelsen har beslutat att ta ett helhetsgrepp om frågan. Detta eftersom ett eventuellt staket, oavsett var det placeras, förlänger karaktären på våra hus.

Därför vill vi bjuda in alla i föreningen att inkomma med förslag på utformning av staket. Skicka in ditt förslag med skiss eller bild till styrelsen@lillakallviken1.se senast 180307.

Därefter återkommer vi med mer information om fortsatt process.