Ny styrelse

I samband med årsstämman valde föreningen följande styrelse:

  • Malin Nyström  (ordförande*), Britta Hazelius Väg 23
  • Joacim Svensson (kassör*), Britta Hazelius Väg 15
  • Linda Forsell Asp (sekreterare*) Britta Hazelius Väg 16
  • Emma Norman (informationsansvarig*), Britta Hazelius Väg 15
  • Erica Hellegren, Britta Hazelius Väg 14
  • Love Billingskog Nyberg, Britta Hazelius Väg 17 – ersättare

*Enligt föreningens stadgar beslutades rollfördelningen vid konstituerande styrelsemöte.