Efter avslutad ”tvåårsbesiktning”

Under de senaste två veckorna har målare och snickare åtgärdat kvarstående punkter från protokollen för garanitibesiktningen/”tvåårsbesiktningen”. Nu är arbetet slutfört.

Efter dessa åtgärder ber vi er att se över genomförda åtgärder och jämföra med era besiktningsprotokoll. Om det finns punkter i era protokoll som ni inte anser är justerade så vill vi att ni meddelar styrelsen genom att maila styrelsen@lillakallviken1.se senast 3 oktober.

Nycklar som använts vid arbetet finns att hämta hos hus nr 15 efter kl 16.30 vardagar (eller helger nästan när som).