Krav på markförankring av studsmattor

För att studsmattor ska få placeras på tomterna eller skötselytorna ska de vara markförankrade. Detta av flera anledningar exempelvis att flera studsmattor i föreningen blåste iväg förra sommaren och hade kunnat orsaka både personella och materiella skador. Om en olycka inträffar är styrelsen ytterst ansvarig – vilket gör att styrelsen därför kräver att markförankring görs för att studsmattor ska få ställas upp.