Kom ihåg: Lämna in uppdaterade åtgärdsförteckningar

I samband med kallelsen till årsstämman delades nuvarande åtgärdsförteckningar ut till samtliga i föreningen. Dessa ska lämnas in kompletterade med samtliga beviljade förfrågningar för respektive hus men även med sådant som har genomförts som borde ha föregåtts av en förfrågan. Komplettera också med en underskrift av en av de boende i huset. Lämna er uppdaterade åtgärdsförteckning senast 100630 till ordförande Erika Hellegren, hus 14. Om er lista är komplett – meddela det till styrelsen.

När styrelsen fått in åtgärdsförteckningen från respektive hus fylls den numera digitala listan på med det som inte redan fanns noterat samt fortsätter fylla på med kommande beviljade förfrågningar från respektive hus. Åtgärdsförteckningen stäms sedan av årligen vid årsstämman eller vid flytt.