Lämna in din elräkning – energideklaration håller på att upprättas

Just nu pågår arbetet med att ta fram en energideklaration för föreningen. För att detta arbete ska bli korrekt och kunna färdigställas måste styrelsen få ta del av följande:
– Senaste elräkningen för respektive hus
– Information om hur många personer som finns i respektive hushåll.

Mejla styrelsen en kopia eller foto på elräkningen och information om hur många ni är i hushållet senast 190620.