Tillfälliga staket ska tas ner senast augusti 2020.

De tillfälliga ”staket”/inhägnader av tomter som finns i föreningen ska tas ned senast 200831 och får då ersättas med staket enligt den standard som finns beslutad men föregås med en förfrågan och skiss på var staketet önskas sättas upp. Detta enligt styrelsens beslut 190610.

Beslut 170717