Ny förskola blir granne med föreningen

Flera boende har uppmärksammat att en ytterligare förskola planeras i området och att förskolan kommer vara nära granne till föreningen och boende i hus 9-17.

Bygglovet som just nu är under behandling hos Falu kommun är i enlighet med beslutad detaljplan för området, och det finns inget som talar för att bygglovet inte kommer att godkännas. Förskolebyggnaden kommer att vara som närmast vara drygt 14 m från vår fastighet/våra tomter.

stora-källviken-1169-situationsplan1.pdf (125 nedladdningar) stora-källviken-1169-situationsplan2.pdf (132 nedladdningar)

 

Eventuell placering av blomlådor längs gatan

Styrelsen har blivit kontaktade av representanter från några av villorna längre in på Britta Hazelius väg. Frågan från villaägarna handlade om hur föreningen ställer sig till att placera ut blomlådor* längs gatan. Syftet med blomlådorna är att ge en signal och påminnelse till bilisterna att ta det lugnt och sänka hastigheten. Och frågan gällde huruvida vi, föreningen, tillsammans med boende längre in på gatan vill bekosta och underhålla blomlådorna.

Efter diskussion har styrelsen beslutat, och informerat villaägaren, att på grund av hur våra uppfarter ligger i förhållande till varandra så har vi svårt att se att det finns någon bra placering för blomlådor på vår del av gatan, och ställer oss därför inte bakom en sån satsning.
Det kan dock ändå bli blomlådor längre in på gatan vid villorna vilket styrelsen meddelat är helt okej för vår del.

Påminnelse:

 • Tänk på hastighetsbegränsningen i området (30 km/h)
 • I trafikförordningens 3 kap § 14 står det: ”Fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn skall tas till väg-, väderleks- och siktförhållandena, fordonets skick och belastning samt trafikförhållandena i övrigt. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna på den del av den framförvarande körbanan eller terrängen som han eller hon kan överblicka och framför varje hinder som går att förutse.”
 • Gatan är inte en lekplats

*Om du upplever att hastigheten på din bostadsgata är för hög kan du få tillåtelse av kommunen att ställa ut blomlådor under sommarhalvåret. Blomlådorna ger en signal och påminnelse till bilisterna att ta det lugnt och sänka hastigheten. Läs mer

 

Välkommen på årsstämma

 • Datum och tid: 18 maj kl 18.00
 • Plats: Främby udde konferens

Nu är det snart dags för föreningens viktigaste möte under året – årsstämman. Årsstämman är det högsta beslutande organet i bostadsrättsföreningen. Under stämman får alla medlemmar vara med och besluta i frågor som rör föreningen. En formell kallelse till årsstämman kommer i början av maj.

Lämna in din motion

Det är bara till ordinarie årsstämma som medlemmarna kan lämna motioner – förslag. Eftersom alla ärenden som ska tas upp på stämman behöver förberedas av styrelsen är det viktigt att eventuella motioner lämnas in i god tid. Mejla din motion senast 2 april till: styrelsen@lillakallviken1.se Motioner som inkommer senare kommer inte att tas upp på stämman.

Motionen ska innehålla:

 • Ett förslag per motion
 • Kortfattad men tydlig information om vad motionen handlar
 • Kostnadsberäkning för det motionen föreslår, exempelvis en offert
 • Eventuella bilagor, exempelvis ritningar

OBS, det är viktigt att komma ihåg att om du exempelvis har idéer om projekt på gården, måste det alltid godkännas av styrelsen eller stämman. Fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite. Se även tidigare godkända förfrågningar/motioner

Anmäl dig till årsstämman

Anmäl dig gärna redan nu till årsstämman, mejla: styrelsen@lillakallviken1.se
Meddela namn, hur många ni är som kommer samt husnummer. Anmäl dig senast 10 maj. Mer information om vad som gäller om ni av någon anledning inte kan medverka kommer i samband med kallelsen till årsstämman.

Datum för styrelsemöten VT17

 • 8 februari kl 18.30
 • 9 mars kl 18.30
 • 5 april kl 18.30
 • 27 april kl 18.30

Årsstämma: 18 maj kl 18.30, Främby Udde

OBS!

Förfrågningar till styrelsen ska inkomma senast 14 dagar innan nästkommande styrelsemöte. Förfrågningar mejlas in via styrelsen@lillakallviken1.se eller via kontakt formuläret.

I förfrågningar ska det framgå tydligt;

 • vem som ställer frågan
 • vad frågan gäller
 • beskriv utförligt och tydligt
 • gärna ritning/skiss
 • hur snart beslut önskas.

Styrelsen behandlar i normalfall frågan på nästkommande styrelsemöte. Efter beslut får den som ställt frågan besked från styrelsen, därefter uppdateras informationen på hemsidan under rubriken Beslutade förfrågningar.

Styrelsen ska tillfrågas vid alla yttre justeringar på lägenheten och tillhörande gård. Mindre planteringar på gården är godkända inklusive fruktträd – men bör stämmas av med närmsta granne. Vid större planteringar måste en förfrågan till styrelsen göras.

Styrelsen jobbar för en kultur i föreningen som innebär att man hellre frågar en gång för mycket än inte alls. 

Ta del av beslutade förfrågningar

 

Info från styrelsen, december

Från och med nu kommer styrelsen att lägga ut nyheter när det finns något att berätta för medlemmarna. Information från senaste mötet:

 • Protokoll i bostadsrättsföreningar och ideella föreningar är inte offentliga. Varken föreningens medlemmar eller utomstående har någon absolut rätt att få se dem. Kopior som styrelseledamöter får ska inte utan vidare visas upp för någon utanför styrelsen utan föregående styrelsebeslut. Detta ingår i styrelsens vårdnadsplikt. Ledamöterna i styrelsen går under sekretess.
 • Styrelsen vill informera alla medlemmar om filter för ventilationssystemet FTX. Varje lägenhet kan prenumerera på filter. Filtren bytes var 12e månad. Det är 2 filter som ska bytas till en kostnad av ca 700 kr per 2 filter. Ett för frånluft och ett för tilluft. Information om systemet och dess underhåll finns bakom flik 2 i Myresjöpärmen som varje lägenhetsinnehavare fick vid tillträdet av lägenheten.
 • Föreningen har tecknat en kollektiv bostadsrättsförsäkring. Försäkringen är en säkerhet för lägenheterna i de fall lägenhetsinnehavaren inte har bostadsrättstillägg i sin helförsäkring.
 • Ny webbplats

  Nu är äntligen föreningens webbplats live.

  Webbplatsen kommer fungera som föreningens främsta informationskanal. Här publiceras all information om bostadsrättsföreningen Lilla Källviken 1 som är viktigt att alla boende i föreningen tar del av – så som protokoll från styrelsemöten och beslut på inkomna förfrågningar.